เรามักจะได้ยินบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องของบทความ เช่น เคยอ่านบทความนี่หรือไม่, ใครเป็นคนเขียนบทความนี้, บทความนี้น่าสนใจมากๆ เลย, บทความนี้ตลกมาก และอีกมากมาย แต่อันที่จริงอาจจะยังไม่มีใครรู้ว่าประเภทของบทความทั้งหมดที่มีอยู่นั้นมีกี่ประเภท ลองมาค่อยๆ ทำความรู้จักประเภทของบทความเพื่อที่ว่าเวลาเจอบทความครั้งต่อไปจะสามารถแยกได้ว่านี่คือบทความประเภทไหน

  1. บทบรรณาธิการ – บางคนมักจะเรียกว่าเป็นบทนำ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่เป็นบทความโดยตรงแต่จะอยู่หน้าแรกๆ ของหนังสือมากกว่า เป็นบทความที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
  2. บทความวิเคราะห์วิจารณ์ – เป็นบทความที่นำเรื่องราวต่างๆ มาเขียนพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นออกมา ซึ่งความเห็นที่ว่านี้อาจจะเป็นความเห็นจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาหรือจากความคิดเห็นส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกัน จะมีการนำมาตีแผ่ว่าเรื่องที่นำมาเสนอนั้นเป็นอย่างไร ดีหรือไม่
  3. บทความเชิงวิชาการ – บทความประเภทนี้จะถือได้ว่าเป็นบทความที่เขียนยากมากๆ เพราะการข้อมูลในการนำมาเขียนนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้อง สามารถสร้างความรู้ให้กับผู้อ่านได้ดีและถูก สามารถนำไปเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลในเรื่องต่างๆ ได้ เน้นการเขียนเชิงสร้างความรู้เป็นหลัก
  4. บทความประเภทสัมภาษณ์ – จะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามแล้วไปสัมภาษณ์คนที่ต้องการให้ตอบคำถาม เมื่อสัมภาษณ์เสร็จจึงนำมาลงเป็นบทความ บทความประเภทนี้ข้อความของคนที่ถูกให้สัมภาษณ์นั้นจะต้องครบถ้วน ห้ามผิดเพี้ยน คนให้สัมภาษณ์พูดอย่างไรก็ต้องเขียนไปตามนั้น
  5. บทความประเภทชีวประวัติ – เป็นบทความที่มักจะเขียนถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเน้นการเล่าเรื่องของสิ่งๆ นั้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงในยุคปัจจุบันว่ามีเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีความน่านับถือ บุคคลที่ได้รับการยกย่อง บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือถ้าหากไม่ใช่บุคคลบางครั้งบทความประเภทนี้ก็จะถูกเรียกว่า บทความสารคดี ได้เช่นเดียวกัน
  6. บทความทั่วไป – เป็นบทความที่ไมได้มีแนวทางในการเขียนว่าจะต้องออกมาในลักษณะไหน ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องทั่วๆ ไปที่สามารถสร้างความรู้ให้กับคนที่เข้ามาอ่านได้ หรืออาจจะเป็นเรื่องเบาสมองที่ทำให้ไม่เครียด
  7. บทความโฆษณา – จะเป็นบทความที่เน้นผลทางธุรกิจเป็นหลัก มีการเขียนเพื่อเสนอ เชิญชวน โปรโมท ให้คนเข้ามาสนใจและมีการใช้คำพูดที่โดดเด่นเป็นที่จดจำของคนอ่านด้วย
  8. บทความสร้างแรงบันดาลใจ – บทความประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบทความที่เขียนในเชิงบวก เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจดีๆ ให้กับผู้ที่ได้อ่าน ให้คิดบวกมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่