อักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการลอกเลียนบทความทางวิชาการ ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ โดยเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถส่งไฟล์ตัวอย่างเอกสารเข้าไปตรวจสอบได้ โดยจะต้องเป็นไฟล์ Word หรือ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 200MB เท่านั้น โดยการพัฒนาระบบอักขราวิสุทธิ์เป็นผลงานร่วมกันกับบริษัท อินส์ไปก้า ซึ่งจะใช้ในการตรวจหาบทความที่มีความเหมือนในหลายๆด้านนำมาประมวลให้ผู้ใช้ดูว่ามีส่วนไหนที่ควรตรวจสอบ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ภายในจะมีข้อมูลทางวิชาการ และรายงานวิจัยมากมายที่เก็บเอาไว้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆของไทย

การตรวจสอบเอกสารโดยอักขราวิสุทธิ์ สามารถใช้ตรวจได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย อาจเปลี่ยนแปลงไปตามตามคิวที่ขอเข้าใชงาน ถ้ามีผู้ใช้งานเข้ามาเยอะก็จะต้องรอนานหน่อย การตรวจสอบเป็นเพียงแค่ผลอ้างอิงเท่านั้น ผู้ใช้จะยังคงต้องตัดสินใจเองว่าเอกสารนั้นควรได้จัดการอย่างไร นอกจากที่ระบบจะตรวจเอกสารภายในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลใน Wikipidia อีกด้วย ถือเป็นแหล่งข้อมูลวิชาการขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าฐานข้อมูลจะมีรองรับในการตรวจสอบเอกสารส่วนใหญ่

ระบบภายในอักขราวิสุทธิ์จะเน้นความเรียบง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้สะดวก มีผังข้อมูลที่ดูสบายตาและเข้าใจได้ง่าย ปัจจุบันมีการอัพเดตให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และอาจมีการรองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ ในการตรวจสอบข้อมูลจะแสดงรายค่าความคล้ายคลึงระหว่างเอกสารออกมาเป็นเปอร์เซ็น และจะมีแถบสีไฮไลท์จุดที่มีความเหมือนกันให้ผู้ใช้สะดวกในการสังเกต อักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้ฟรีโดยสามารถติดต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอเข้าใช้บริการอักขราวิสุทธิ์ได้ เนื่องจากการใช้งานจำกัดในหน่วยงานหลักที่ได้ร่วมลงนามในข้อตกลง จึงจำเป็นจำต้องใช้อีเมล์ที่ของหน่วยงาน หรือ อีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการขอรับไฟล์ที่อักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบ ดังนั้นบุคคลธรรมดาจึงต้องสอบถามกับทางมหาลัยโดยตรง

อักขราวิสุทธิ์สำหรับมหาลัย และหน่วยงาน

ระบบอักขราวิสุทธิ์เป็นระบบที่ใช้งานกันทั่วไปในมหาลัยชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ เพื่อป้องกันการคัดลอกบทความที่ผิดลิขสิทธิ์ โดยปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยร่วมและหน่วยงานอื่นๆร่วมงานอยู่ 132 แห่ง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ สำนักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาลัยดุสิตธานี เป็นต้น

หากสนใจที่จะใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ สามารถติดต่อไปที่อีเมล์ info@akarawisut.com  ด  หรือติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมบริษัทอินสไปก้า cotact@inspica.com