วิธีการจ้างเขียนบทความจากฟรีแลนซ์

ปัจจุบันการตลาดออนไลน์กำลังมาแรง หลากหลายธุรกิจก็ต้องมีการเปิดเว็บไซต์หรือเฟชบุ้คขึ้นมาเพื่อเปิดช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงและสนใจธุรกิจของเรามากขึ้น เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเรามีอยู่จริง และหนึ่งในการดึงดูดความสนใจจากลูกค้านั่นก็คือ การโพสท์บทความที่น่าอ่านลงไปเพื่อลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาอ่านหรือแชร์ไปเก็บไว้นั่นเอง ทีนี้บทความเหล่านี้จะมาได้อย่างไร โดยสรุปแล้วจะมาได้จากสองช่องทางนั่นก็คือ จากบริษัทที่จำหน่ายบทความ โดยบริษัทเหล่านี้จะทำมีบทความในหัวข้อต่าง ๆ ไว้บริการลูกค้า ซึ่งอาจจะมีนักเขียนประจำบริษัทหรือทางบริษัทอาจจ้างนักเขียนฟรีแลนซ์อีกทีหนึ่ง ลูกค้าจะติดต่อบริษัทเหล่านี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีการโปรโมทและตกลงราคากันว่าต้องการบทความประเภทใด แนวไหน ทางบริษัทก็จะขายบทความเหล่านี้ให้กับคุณ จากนักเขียนโดยตรง มีนักเขียนหลายคนที่สร้างบล็อก เว็บไซต์ หรือเฟชบุ้คขึ้นมาเป็นส่วนตัวแล้วเขียนบทความลงในนั้นเพื่อโปรโมท คุณสามารถลองเข้าไปอ่านบทความของนักเขียนคนนั้น ๆ ว่าน่าสนใจหรือไม่ มีผู้เข้าอ่านมากน้อยเพียงใด หากพอใจก็ติดต่อกับนักเขียนโดยตรงเพื่อตกลงราคาและแนวการเขียนว่าคุณต้องการให้เขาเขียนบทความแนวไหนให้ ดังนี้เป็นต้น ลักษณะบทความที่ดี บทความที่น่าสนใจไม่ใช่บทความที่เรียงร้อยด้วยถ้อยคำอันวิจิตรพิสดาร แต่ต้องเป็นบทความที่เป็นประโยชน์ มีภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อ กะทัดรัด และผู้เขียนต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการเขียนมาก่อนที่จะถ่ายทอดเป็นสำนวนของตนเองออกมาให้ผู้อ่านได้ฟังไม่ใช่ลอกของเดิมมาทั้งดุ้น การเขียนต้องเขียนออกมาให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและแปลกใหม่น่าติดตาม มีลำดับเรื่องที่เป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่เขียนวกไปวนมา ต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันของถ้อยความต่าง ๆ วิธีการเลือกสรรคำมาถ่ายทอดก็ทำให้สามารถเพิ่มความน่าสนใจของบทความให้ผู้คนติดตามได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเขียนบทความนั้นก็ต้องแยกแยะตามกาลเทศะของหัวข้อด้วย เช่น บทความทางวิชาการ บทความข่าว บทความแนะนำหรือให้ความรู้ ก็ย่อมมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไป บทความวิชาการก็ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่ไม่เป็นทางการลงไป ในขณะเดียวกันบทความที่เป็นคำแนะนำหรือเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ก็ต้องสอดแทรกถ้อยคำหรือสำนวนที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกรีแลกซ์ ไม่เป็นวิชาการจนเกินไปอีกด้วย คุณสมบัติที่ดีของบทความอีกประการหนึ่งคือ การให้เกียรติของที่มาความรู้ที่นำมาเขียนบทความ ผู้เขียนได้ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะเขียนมาจากที่ไหนก็ควรใส่เครดิตลงไปด้วย เมื่อคุณเห็นแนวทางและประโยชน์ของบทความแล้ว ก่อนจะจ้างหรือซื้อบทความจากที่ใดควรศึกษาให้ดี […]

Read more